ETSAÜ aretusprogramm
Viimati uuendatud: 3. juuli 2017 15:19:03

1.1. Aretusprogrammi üldeesmärgid aastateks 2014 kuni 2020

  • Tõutuumiku geneetiliste omaduste parandamine ja ühtlustamine baasaretusfarmides
  • Baasaretusest saadava geneetilise materjali baasil ristandaretuse kasutamisega efektiivsem sealiha tootmine
  • Sealiha kvaliteedi tõstmine parandatud geneetikaga ristandemiste ning pieträäni ja djuroki tõugu kultidega ristamise abil.
  • Noorkultide valik külgsugulaste rümpade hindamise (rümba pikkuse ja pekipaksuse mõõdud, arvutiprogrammiga Scan Star lihassilma ja peki pindala) ning liha kvaliteedinäitajate (pH-väärtus, veesiduvus, värvus) määramise kaudu.

Sigade aretuses on hakatud järjest rohkem kasutama puhasaretuse asemel ristandaretust. Hübriidid on elujõulisemad. Sigade aretajad on vaatluse alla võtnud kõrge päritavusega tunnused nagu sigade kasvukiirus ja tailiha sisaldus lihakehas. Arvutitehnoloogiate kasutusele võtmisega on aretama hakatud ka madalama päritavusega taastootmistunnuseid nagu pesakonna suurus ja põrsaste elujõulisus.

ETSAÜ jätkusuutliku aretusprogrammi raames jälgitakse kuut valdkonda: loomade tervis ja heaolu, liha kvaliteet, efektiivne tootmine, keskkond, toiduohutus ning geneetiline mitmekesisus.