ETSAÜ aretusprogramm
Viimati uuendatud: 3. juuli 2017 15:19:03

1.2. Programmi lähieesmärgid seitsme aasta perspektiivis

Aretusprogrammi eesmärgiks on sealiha kvaliteedi parandamine ristamise teel kasutades mitut erinevat seatõugu vastavalt ristamisskeemidele (ptk.4.5.3.)

Eesmärgiks seatud tegevused:

  • Valiku põhisuund on viljakate, heade emaomadustega sugusigade leidmisele ja kasutamisele populatsioonis, säilitades saavutatud liha –ja nuumajõudluse taseme.
  • Koostöös tapatööstustega ja Eesti Maaülikooliga rakendatakse aretusprogrammi lõpp-saaduste kontrolli. Eeltoodu all mõeldakse süstemaatilist lihasigade lihakvaliteedi analüüsi. Selgitatakse aretusprogrammile sobilikumad ristamisskeemid ning tehakse uurimistööd eri seatõugude liha kulinaarsete omaduste osas erinevate ristamisskeemide raames.
  • Vähemalt kord aastas korraldatakse erialaseminar.
  • Seemendusjaama karja võetakse stressnegatiivsed kuldid
  • Jälgitakse sigade tervist anomaaliate, jalgade probleemide esinemise jms. kaudu.
  • Alustatakse seakarjade loomatervisealase klassifitseerimisega .
  • Planeeritakse ühistu aretusfarmi rajamist