ETSAÜ aretusprogramm
Viimati uuendatud: 3. juuli 2017 15:19:03

2. Aretusprogrammiga seonduvad nõutavad protseduurireeglid

Programm tugineb põllumajandusloomade aretuse seadusele ja selle (programmi) osadeks on:

 • tõuraamatusse või aretusregistrisse kandmise alused ja tõuraamatu või aretusregistri pidamise kord (Lisa 1);
 • aretuslooma põlvnemise registreerimise ning põlvnemise õigsuse kontrollimise kord (Lisa 2);
 • aretuslooma jõudlusandmete ja geneetilise väärtuse hindamistulemuste kasutamise kord (Lisa 3);
 • aretuslooma ja aretusmaterjali aretuseks sobivaks tunnistamise kord (Lisa 4);
 • emaslooma seemendusandmete registreerimise kord (Lisa 5);
 • põllumajanduslooma, keda soovitakse tõuraamatusse või aretusregistrisse kanda, identifitseerimise ja selle üle arvestuse pidamise kord (Lisa 6);
 • seemendamise koolitusprogrammid ning seemendaja tunnistuse saamise nõuded ja tunnistuse väljastamise kord (Lisa 7);
 • aretuslooma põlvnemis-ja jõudlusandmete kogumise, nende õigsuse kontrollimise, töötlemise ja säilitamise kord (Lisa A);
 • andmed laboratooriumi kohta, kus tehakse jõudluse määramiseks vajalikke analüüse (Lisa B);
 • aretuslooma jõudlusandmete ja nende hindamistulemuste avaldamise kord (Lisa C);
 • jõudlusandmete kogumise koolitamise programmid ning jõudlusandmete koguja tunnistuse saamise nõuded ja tunnistuse väljastamise kord (Lisa D).

Aretusprogrammi koostamisel on arvestatud järgmisi Euroopa Nõukogu direktiive ja komisjoni otsuseid:

  Sead
  Puhtatõulised Ristandid
Alusdirektiivid: tõuraamat, aretusorganisatsioonid, sperma, munarakkude ja embrüotega kauplemine Dir. 88/661
Aretuseks tunnustamine Dir. 90/118 Dir. 90/119
Aretusühingute tunnustamine C.D. 89/501 C.D. 89/504
Tõuraamatusse kandmine C.D. 89/502 C.D. 89/505
Jõudluskontrolli geneetilise väärtuse hindamise läbiviimine C.D. 89/507
Põlvnemistunnistus: sperma ja embrüod C.D. 89/503 C.D. 89/506
Import kolmandatest riikidest   Dir. 94/28

Aretusprogrammis „Marmorliha“ esitatud korrad ja metoodikad on kinnitatud Eesti Tõusigade Aretusühistu nõukogu poolt 17.09.2002. aastal ja täiendatud 25.10. 2004. aastal, 25.10.2005. aastal, 07.06.2007. aastal ning 05.11.2014. aastal.

Aretusprogrammi eesmärkide täitmiseks ja sealiha kvaliteedi parandamiseks imporditakse programmis kasutatavate seatõugude (eesti maatõug, eesti suur valge tõug, pieträäni tõug, djuroki tõug) baasfarmide emiste seemendamiseks vajadusel aretusmaterjali teistest tunnustatud aretusorganisatsioonidest.