ETSAÜ aretusprogramm
Viimati uuendatud: 3. juuli 2017 15:19:03

4.1. Aretuspüramiid


Joonis 5. Aretuspüramiid

Aretusprogrammis püstitatud eesmärkide täitmisel ja tõumaterjali parandamisel on olulisem panus püramiidi tipus olevatel baasaretuskarjadel, kes müüvad väärtuslikke puhtatõulisi noorsigu (aretusprogrammis kasutusel ka mõistena aretustuumik) püramiidi madalamal tasemel olevatele karjadele. Jõudluskontrollialused karjad tegelevad aretuspüramiidi kõigil tasanditel.

Baasaretusfarmidega sõlmitakse eraldi lepingud, et tagada nendes farmides aretuse ETSAÜ suundadega ühildumine ja veterinaarne kontroll karjade tervise üle.