ETSAÜ aretusprogramm
Viimati uuendatud: 3. juuli 2017 15:19:03

4.2. Sigade arv jõudluskontrollis erinevatel tõugudel seisuga 01.01.2016

01.01.2016. aasta seisuga oli jõudluskontrollialustes karjades kokku 8761 siga, nendest puhtatõulisi 3158 (36,0%) ja ristandsigu 5603 (64,0%). Puhtatõulistest sigadest moodustas eesti suur valge tõug 32,5 %, eesti maatõug 65,5%, pieträäni tõug 0,7% ja djuroki tõug 1,3%.