ETSAÜ aretusprogramm
Viimati uuendatud: 3. juuli 2017 15:19:03

4.4.1. Aretuse eesmärgid jõudluskontrolli all olevatele puhtatõulistele sugusigadele

Tabel 1. Aretuseesmärgid puhtatõulistele sugusigadele karjatestil

Näitajad Eesti maatõug
emis kult
min. max. min. max.
Elussigadel, määratud Piglog 105-ga        
Seljapeki paksus, mm* 7 13 7 11
Seljalihase läbimõõt, mm* 60   65  
Massi-iive sünnist testini, g/päevas* 550 620 700 800
Tailihasisaldus, % 62 67 64 67
  Eesti suur valge tõug
emis kult
min. max. min. max.
Elussigadel, määratud Piglog 105-ga        
Seljapeki paksus, mm* 7 13 7 11
Seljalihase läbimõõt, mm* 60   65  
Massi-iive sünnist testini, g/päevas* 550 620 700 800
Tailihasisaldus, % 62 67 64 67
  Pieträäni tõug
emis kult
min. max. min. max.
Elussigadel, määratud Piglog 105-ga        
Seljapeki paksus, mm* 7 12 7 10
Seljalihase läbimõõt, mm* 65   67  
Massi-iive sünnist testini, g/päevas* 550 600 580 620
Tailihasisaldus, % 63 67 65 68

*- korrigeeritud 100 kg elusmassile