ETSAÜ aretusprogramm
Viimati uuendatud: 3. juuli 2017 15:19:03

4.4.2. Aretuseesmärgid jõudluskontrolli all olevatele ristandaretussigadele karjatestil

Tabel 2. Aretuseesmärgid ristandaretuses

Näitajad YxL/LxY DxP/DxL
emis kult
min. max. min. max.
Elussigadel, määratud Piglog 105-ga        
Seljapeki paksus, mm* 10 14 7 12
Seljalihase läbimõõt, mm* 60   65  
Massi-iive sünnist testini, g/päevas* 550 650 680  
Tailihasisaldus, % 61 64 63 67

*-korrigeeritud 100 kg elusmassile