ETSAÜ aretusprogramm
Viimati uuendatud: 3. juuli 2017 15:19:03

6. Aretusühistu nõuandeteenistuse (aretusspetsialist, konsulent) tööülesanded

  • aretusprogrammi koostamine, muudatusettepanekute tegemine ja täitmine
  • (jõudluskontrolli) karjatesti läbiviimine farmis, karjatesti algandmete kogumine
  • lihajõudlusnäitajate ja lihakvaliteedi hindamine aretusühistu liikmete tapapunktides, lihakombinaatides
  • seemendusjaama kultide ostu organiseerimine aretusprogrammis ettenähtud Eesti baasaretusfarmidest
  • tõumaterjali impordi, ekspordi organiseerimine ja põlvnemistunnistuste väljaandmine
  • sigade söötmis-, pidamis- ja aretusalased konsultatsioonid seakasvatajatele
  • aretuse põhisuundade propageerimine ja nende ellurakendamine
  • infopäevade korraldamine, seakasvatusalase inflevitamine
  • aretusalase töö organiseerimine farmide lõikes