ETSAÜ aretusprogramm
Viimati uuendatud: 3. juuli 2017 15:19:03

Lisa 14

Algdokumentide näidised

Sperma laboratoorse töötlemise leht

 

Algdokumentide näidised. Sigade pesakonnaraamatu tiitelleht.

 

 

 

SEEMENDUSANDMETE

REGISTER

 

..........................................................................................

..........................................................................................

FARMIKOOD................................................................

 

JÕUDLUSANDMETE ............................ KOGUJA

 

ALUSTATUD ...............................

LÕPETATUD ...............................

 

 

 

Algdokumentide näidised. Seemendusandmete registri siseleht.

 

Algdokumentide näidised. Sigade pesakonnaraamatu tiitelleht

 

 

 

ETTEVÕTE...................................................................

FARMIKOOD................................................................

 

 

SIGADE PESAKONNARAAMAT

 

JÕUDLUSANDMETE KOGUJA

……………………………………….

 

 

ALUSTATUD..............................................

LÕPETATUD.............................................

 

 

 

Algdokumentide näidised. Pesakonnaraamatu siseleht

Aretusprogrammi täitmisel on kohustuslik pesakonnaraamatu kasutamisel täita tärniga märgitud väljad.

 

Pesakonna nr.:*...........................................

Emise nimi ................................................ Kõrva nr.*........... Tõug ..................

Mitmes poegimine emisel.......................... Poeginud*........................20..... a.

Sündis põrsaid elusalt e*............... k* ... :............... surnult*..............................

Pesakonna kogukaal ................. kg Põrsa keskmine kaal ................. kg

Põrsaste isa /nimi/................................................ Kõrva nr.*............ Tõug ................

Paaritamise aeg *.................................

Juurde paigutatud .................................... põrsast emiselt nr. ..................................

Ära võetud ............................................... põrsast emisele nr .................................

Ema omadused ........................................ Udara seisukord .....................................

Võõrutamise aeg *.....................................20......... a*............... põrsast................. kg

 

Algdokumentide näidised. Seemenduste tööplaan

 

Algdokumentide näidised. Poegimiste tööplaan