ETSAÜ aretusprogramm
Viimati uuendatud: 3. juuli 2017 15:19:03

Lisa 7

Seemendamise koolitusprogrammid ning seemendaja tunnistuse saamise nõuded ja tunnistuse väljastamise kord

Vastavalt põllumajandusloomade aretuse seaduse § 24-le on Eesti Tõusigade Aretusühistu poolt välja töötatud koolitusprogramm, mille läbija saab õiguse töötada sigade seemendajana. Sigade seemenduse koolitusprogrammi raames (esitatud lisas) saab väljaõppe järgmistel teemadel:

  1. Emise ja kuldi suguorganite anatoomia ning füsioloogia;
  2. Kuldisperma käsitlemine seemendusjaamas ja farmis;
  3. Emiste seemendusalase töö korraldamine ja läbiviimine farmis;
  4. Emiste seemendamise praktika.

Seemendaja tunnistuse saamise nõuded ja väljastamise kord

Seemendusega võib tegeleda isik (seemendaja), kes on läbinud Eesti Tõusigade Aretusühistu vastava koolituse või kellel on veterinaarmeditsiiniline haridus ja kellele aretusühistu on välja andnud seemendaja tunnistuse (põllumajandusloomade aretuse seadus, § 24, pt.4). Aretusühistu korraldab seemendaja koolituse täiskasvanute koolituse seaduse kohaselt. Väljastatud tunnistus kehtib 3 aastat. Seemendaja tunnistusele pikenduse saamiseks tuleb seemendusega tegeleval isikul läbida vähemalt üks täiendkoolitus. Tunnistuse pikendamiseks pöördub seemendaja aretusühistu poole.

Pikendamisel on aluseks tegelikud töötulemused seemendamisel vähemalt ühe pideva aasta jooksul seemenduste algdokumendi alusel. Loomapidaja, kes on läbinud seemendaja koolituse algkursuse ja kellele on omistatud vastav tunnistus, võib seemendada üksnes oma karjas olevaid loomi.

Sellekohane märge kantakse tunnistusele. Seemendaja peab elektrooniliselt või paberkandjal arvestust emasloomade seemenduse kohta (lisa 5).