ETSAÜ aretusprogramm
Viimati uuendatud: 3. juuli 2017 15:19:03

Lisa B

Andmed laboratooriumi kohta, kus tehakse jõudluse määramiseks vajalikke analüüse

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut Loomageneetika ja tõuaretuse osakonna geneetikalaboratoorium

  • Uuritakse sigade veregruppe ja sigade stressitundlikkust
  • Aadress: Kreutzwaldi 46, 51006 Tartu
  • Osakonnajuhataja: prof. Haldja Viinalass

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut Söötmise osakonna sööda ja ainevahetuse uurimise laboratoorium

  • Uuritakse söötmise mõju sigade jõudlusele ja liha kvaliteedile
  • Aadress: Kreutzwaldi 46, 51006 Tartu
  • Laborijuhataja: prof. Meelis Ots