ETSAÜ aretusprogramm
Viimati uuendatud: 3. juuli 2017 15:19:03

Lisa C

Aretuslooma jõudlusandmete ja nende hindamistulemuste avaldamise kord

Aretuslooma jõudlusandmeid ja hindamistulemusi avaldatakse kooskõlas avaliku teabe seaduse, isikuandmete kaitse seaduse ja põllumajandusloomade aretuse seaduse § 21-ga. Jõudlusandmete töötlemisel saadud andmeid väljastatakse ja kasutatakse loomaomaniku ja jõudluskontrolli läbiviija vahelise lepingu kohaselt. Jõudluskontrolli Keskus avaldab aretusloomade geneetilise hindamise tulemused reeglina üks kord nädalas hindamise päeval või sellele järgneval päeval, kuid mitte vähem kui 45 korda aastas. Farmidele saadetakse aretusloomade geneetilise hindamise tulemused elektroonilisel teel, postiga jm. viisil, aretusühistule kasutamiseks Jõudluskontrolli Keskuse koduleheküljele. Reeglipäraselt avaldatakse aretustulemuste aastakokkuvõte üks kord aastas „Eesti jõudluskontrolli aastaraamatus“, kus esitatakse statistilised kokkuvõtted farmide ja tõugude kaupa. Jõudluskontrolli Keskus edastab jõudlusandmete analüüsimisel saadud andmed aretusühistule nende vahel kokkulepitud aja ja sagedusega. Jõudluskontrolli Keskuselt on aretusühistul võimalik tellida aretustöö korraldamiseks analüüse vastavalt vajadustele. Aretusühistu tööks vajalikud analüüsid esitatakse küsimise järgselt 10 tööpäeva jooksul. Pädevatel riiklikel ametiasutustel võimaldatakse juurdepääs andmebaasi kontrollimaks kasutatavatest metoodikatest kinnipidamist.