ETSAÜ aretusprogramm
Viimati uuendatud: 3. juuli 2017 15:19:03

Lisa D

Jõudlusandmete kogumise koolituse programmid ning jõudlusandmete koguja tunnistuse saamise nõuded ja tunnistuse väljastamise kord

Sigade jõudlusandmete kogumise koolitust viivad läbi vastavalt põllumajandusloomade aretuse seaduse § 20-le Eesti Tõusigade Aretusühistu ja Jõudluskontrolli Keskus. Jõudlusandmete kogumise koolitust ja jõudlusandmete koguja tunnistuse väljaandmist viiakse läbi vastavalt kehtivale koolitusprogrammile ja tunnistuse väljastamise korrale. Jõudlusandmete koguja koolitust viib läbi aretusspetsialist lähtuvalt aretusprogrammist „Marmorliha“ järgmistel teemadel:

 • Sigade märgistamine;
 • Algdokumentide täitmine ja säilitamine;
 • Loomade testimine ja karjatäienduse valiku alused;
 • Loomade tõu- ja aretusregistrisse kandmine jt.

Sigade jõudlusandmeid kogutakse selleks spetsiaalselt koostatud personaalarvuti programmiga Possu. Sigade jõudlusandmete kogumiseks kasutatava programmi Possu väljaõpe viib läbi Jõudluskontrolli Keskuse töötaja sigade jõudluskontrolli käsiraamatu ja Possu kasutusjuhendi alusel järgmistel teemadel:

 • Sissejuhatus, programmi ülesehituse põhimõtted;
 • Andmete sisestamine, andmete analüüs;
 • Tööplaanid;
 • Karja ülevaade, karjatestid;
 • Põhikarja uuendamine (selektsioon);
 • Andmevahetus;
 • Päringute, trükiste kujundamine.

Jõudlusandmete kogumise koolituse läbimisel väljastatakse nendele isikutele, kes läbivad testi, jõudlusandmete koguja tunnistuse. Programmiga töötavad isikud peavad olema läbinud koolituse vähemalt kord kolme aasta jooksul. Tunnistus antakse välja kehtivusega kolmeks aastaks.

Näidis jõudlusandmete koguja tunnistusest